Akademia Europejska

Akademia EuropejskaWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zaprasza na cykl wykładów realizowanych przez Akademię Europejską działającą w ramach Wydziału Nauk Społecznych.
Akademia Europejska – jak podkreśla Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali – jest odpowiedzią na duże zainteresowanie zarówno studentów naszej Uczelni, jak i słuchaczy spoza szkoły wykładami o szerokiej tematyce. Sukces działającej od zeszłego roku Akademii Zdrowia Kolegium Medycznego – Wydziału Nauk o Zdrowiu WSEiP oraz duże zainteresowanie tematyką europejską utwierdziły nas w przekonaniu, żeby od bieżącego roku akademickiego Akademia Europejska rozpoczęła swoją działalność. Wykłady Akademii Europejskiej poprowadzą znakomici specjaliści i praktycy tematyki europejskiej. Warto podkreślić, że Akademia Europejska ma formę otwartą, co oznacza, że na wykłady zapraszamy wszystkich, których zainteresuje proponowany wykład.


prof. dr hab. Zenon Stachowiak20 marca 2013 r. prof. dr hab. Zenon Stachowiak prowadził wykład nt. "Perspektywy euro jako pieniądza światowego".

Prof. dr hab. Zenon Stachowiak podczas wykładu przedstawił procesy kształtowania się i oddziaływania stref walutowych na świecie, a w tym strefy euro, oraz ich związek z siłą gospodarczą poszczególnych państw i regionów. Z materiału filmowego ponadto można dowiedzieć się, jakie są projekcje rozwoju obecnych potęg gospodarczych i jak może kształtować się walutowy obraz świata w 2050 roku, ile wynoszą rezerwy walutowe Chin, co to jest BITCOIN oraz waluta BRICS i co stanowi o jej potencjalnej sile.

 

 


Akademia Europejska17 stycznia 2013 r. prof. dr hab. Marian Haliżak prowadził wykład nt. "StosuAE prof.M.Halizaknki handlowe Europy i Azji"

Tematyka zrealizowanego w ramach Akademii Europejskiej WSEiP wykładu prof. dr. hab. Mariana Haliżaka pt. „Stosunki handlowe Europy i Azji”, dotyczyła głównie relacji Unii Europejskiej z Chinami oraz zasobów i gospodarki Chin. Z materiału filmowego można dowiedzieć się między innymi, jaka jest etymologia słowa Azjata, dlaczego rok 1978 jest ważny zarówno dla Chin, jak i całego świata, jak funkcjonuje unia celna Unii Europejskiej oraz które firmy, produkujące dobra zaawansowanych technologii, są symbolami chińskiego sukcesu, ale także ile żon miał chiński cesarz i dlaczego najważniejsza była ta pierwsza oraz dlaczego usługi kosmetologiczne są w Chinach wyjątkowo ekspansywne.

 

 


Akademia Europejska 13.12.2012 r.13 grAkademia Europejskaudnia 2012 rdr Paula Marcinkowska prowadziła wykład nt „Polityka wschodnia Unii Europejskiej” 

Dr Paula Marcinkowska, w wykładzie wygłoszonym w ramach Akademii Europejskiej WSEiP, przedstawiła ramy instytucjonalne politycznego oddziaływania na wschodnich sąsiadów UE i rolę, jaką spełnia Polska, na tle rozbieżności w kierunkach i celach polityki zagranicznej realizowanych przez poszczególne państwa członkowskie. Z materiału filmowego można dowiedzieć się m.in. jak jest realizowana Europejska Polityka Sąsiedztwa, czym są i jak funkcjonują Partnerstwo Wschodnie oraz Synergia Czarnomorska, a także jak kształtują się relacje między UE a Rosją. Na początku filmu dodana jest nawigacja dla ułatwienia odnalezienia szczegółowej tematyki.

Zarpaszamy do galerii zdjęć z wykładu.


 


Akademia Europejska - wykład prof. Grażyny Michałowskiej6 grudnia 2012 rprof. dr hab. Grażyna Michałowska prowadziła wykład nt „Luikona 6xiidy tubylcze w Europie i poza nią”.

Zagadnienia społeczne, kulturowe i próby tworzenia społeczeństw wielokulturowych oraz asymilacji ludów tubylczych we współczesnych społeczeństwach, zaprezentowane przez prof. dr hab. Grażynę Michałowską, były tematyką pierwszego wykładu zorganizowanego w ramach Akademii Europejskiej Wydziału Nauk Społecznych WSEiP. Z materiału filmowego  można dowiedzieć się między innymi, kim są i jak żyją przedstawiciele jedynego ludu tubylczego zamieszkującego Europę, o obecnej sytuacji Aborygenów, a także o skandalu, jaki miał miejsce w Afryce, którego dopuścili się żołnierze wojsk ONZ, czy zabiegach, stosowanych przez kobiety ludu Himba, pozwalających zachować im młody wygląd.

Zapraszamy do galerii zdjęć z wykładu.


Plan wykładów Akademii Europejskiej na semestr letni roku akademickiego 2012/2013 zostanie podany wkrótce.