Warsztaty dla pracowników systemu oświaty

Miejsce warsztatów

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego

Kielce, ul. Jagiellońska 109A

Data warsztatów: do uzgodnienia z Zamawiającym

Prowadzący

Trenerzy prowadzący zajęcia na studiach Master of Business Administration (MBA)

Tematyka

 

  • Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego
  • Wybrane zagadnienia z prawa pracy
  • Nowoczesne zarządzanie placówką oświatową

 

 

Sposób rejestracji uczestników

• W sposób elektroniczny wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.cku.wseip.edu.pl zakładka Szkolenia dla nauczycieli

• W sposób tradycyjny – telefonicznie: sekretariat CKU – p. Agnieszka Miechówka-Skarżyńska,

tel./fax. +48 41 366 93 21

 

 

Serdecznie zapraszamy