Szkolenia Rad Pedagogicznych


Miejsce i czas: wskazane przez Zamawiającego

Cena: indywidualna kalkulacja w zależności od czasu i miejsca szkolenia

Proponowana tematyka:

  • Pediatryczna pomoc przedlekarska
  • Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
  • Promocja zdrowia w szkole
  • Multimedia w nauczaniu
  • Techniki wywierania wpływu na grupę

Sposób rejestracji uczestników

• W sposób elektroniczny wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.cku.wseip.edu.pl zakładka Szkolenia dla nauczycieli

• W sposób tradycyjny – telefonicznie: sekretariat CKU – p. Agnieszka Miechówka-Skarżyńska,

tel./fax. +48 41 366 93 21

 

Serdecznie zapraszamy