Jestem radnym – praktyczne zagadnienia prawne

Odbiorcy

  • Osoby sprawujące mandat radnego

Cel szkolenia

  • Prezentacja wybranych aspektów sprawowania mandatu radnego

Program szkolenia

  1. Przeciwdziałanie zjawisku korupcji na szczeblu samorządowym i wśród podległych pracowników
  2. Odpowiedzialność karna osób pełniących funkcje publiczne z tytułu niedopełnienia lub przekroczenia obowiązków służbowych
  3. Odpowiedzialność cywilna osób pełniących funkcje publiczne z tytułu niedopełnienia lub przekroczenia obowiązków służbowych

Data  i miejsce szkolenia

  • wskazane przez Zamawiającego lub
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa
    Kielce, ul. Jagiellońska 109A

Cena szkolenia

3000 zł/grupa szkoleniowa, niezależnie od ilości uczestników (cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji tradycyjnej i elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, ewentualnie wyżywienie w przypadku szkolenia na terenie uczelni);

płatności prosimy dokonywać na konto:

Pekao S.A. O/ Kielce 05 1240 1372 1111 0000 1249 6121

po uzgodnieniu terminu i miejsca szkolenia z dopiskiem CKU-kursjst


Jak zapisać się na ten kurs?

1. Telefonicznie:  +48 41 366 93 21

2. Listownie: Należy wypełnić formularz (dostępny pod tym linkiem),
a następnie przesłać pod adres:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
ul. Jagiellońska 109a, 25-734 Kielce

lub email: cku@wseip.edu.pl

lub faksem (numer: +48 41 366 93 21).

3. Można również zapisać się za pośrednictwem poniższego formularza:

POLE OBOWIĄZKOWE *


Dane kontaktowe:

Zbyt długi numer telefonu

Zbyt długi numer telefonu
  Odśwież Captcha  
Niestety kod został błędnie przepisany, prosimy o ponowne, uważne przepisanie kodu