Metodyka prowadzenia postępowań skargowych
w świetle zmian kodyfikacyjnych

Odbiorcy

 • Kierownicy jednostek organizacyjnych przyjmujący osoby składające skargi
 • Osoby prowadzące postępowania skargowe i je nadzorujący

Cel szkolenia

 • Kompleksowe zapoznanie uczestników z metodyką prowadzenia postępowań skargowych
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie prawnych aspektów postępowań skargowych
 • Wymiana poglądów i doświadczeń w prowadzeniu postępowań skargowych

Data szkolenia

w trakcie ustalania

Miejsce szkolenia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
ul. Jagiellońska 109A

Cena szkolenia

349 zł - 1 osoba
Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, wyżywienie, materiały szkoleniowe w wersji tradycyjnej i elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu);
Płatności prosimy dokonywać na konto:
Pekao S.A. O/ Kielce 05 1240 1372 1111 0000 1249 6121
po potwierdzeniu przez CKU zgromadzenia grupy szkoleniowej z dopiskiem CKU-kursjst

 

Szczegółowy plan szkolenia

8.00 –   8.30 Rozpoczęcie warsztatów, wprowadzenie

8.30 – 10.00 moduł: Podstawy prawne prowadzenia postępowania skargowego

 • źródła prawa normujące przyjmowanie i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji
 • ochrona prawna skarżącego i pomawianego urzędnika państwowego
 • skargi anonimowe i tryb ich załatwiania
 • postępowanie ze skargami złożonymi do niewłaściwego organu, zawierającymi informację o popełnieniu wykroczenia, przestępstwa lub pomówienia
 • strona w postępowaniu skargowym

10.00 – 10.15 Przerwa kawowa

10.15 – 11.45 moduł: Metodyka przyjmowania skarg i wniosków

 • zasady przyjmowania interesantów
 • zasady kwalifikacji pism, zgłoszeń, jako skarg lub wniosków
 • postępowanie ze skargami pochodzącymi od osób nie będących stroną w postępowaniu skargowym
 • formy utrwalania czynności skargowych

11.45 – 12.45 moduł: Terminy w postępowaniu skargowym i ich konsekwencje dotyczące

 • skarg wniesionych do niewłaściwych organów
 • czasu prowadzenia czynności wyjaśniających
 • przedłużenia czasu prowadzenia czynności wyjaśniających
 • skarg wniesionych przez posłów, senatorów, radnych gmin
 • ponownych skarg
 • nadzór i kontrola nad postępowaniem skargowym
 • dostęp do informacji publicznej w ramach postępowania skargowego

12.45 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 moduł: Zasady prowadzenia czynności wyjaśniających w postępowaniu skargowym

 • sposób dokumentowania czynności
 • taktyka przesłuchiwania świadków
 • zasady powoływania biegłych

14.30 – 16.00 moduł: Zasady sporządzania sprawozdania z przeprowadzonego postępowania skargowego i metodyka informowania osoby składającej skargę o efektach postępowania.

16.00 – 16.30 Obiad

16.30 – 17.00 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnictwa


Jak zapisać się na ten kurs?

1. Telefonicznie:  +48 41 366 93 21

2. Listownie: Należy wypełnić formularz (dostępny pod tym linkiem),
a następnie przesłać pod adres:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
ul. Jagiellońska 109a, 25-734 Kielce

lub email: cku@wseip.edu.pl

lub faksem (numer: +48 41 366 93 21).

3. Można również zapisać się za pośrednictwem poniższego formularza:

POLE OBOWIĄZKOWE *


Dane kontaktowe:

Zbyt długi numer telefonu

Zbyt długi numer telefonu
  Odśwież Captcha  
Niestety kod został błędnie przepisany, prosimy o ponowne, uważne przepisanie kodu