Kursy dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertą kursów, szkoleń i warsztatów prowadzonych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Nabór na poszczególne kursy prowadzony jest w systemie ciągłym, oznacza to, że po utworzeniu się grupy wszyscy zainteresowani otrzymają informację o rozpoczęciu zajęć. W przypadku wybranych kursów w opisie znajdziecie Państwo termin zajęć.

Ukończenie kursu certyfikowane jest zaświadczeniem o uczestnictwie sygnowanym przez Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego WSEiP w Kielcach.

 


Oferta kursów: